IJSCLUB SINT MORITZ                             

Giessen-Oudekerk

Actuele ijssituatie op de baan en elders op De Giessen.

Op dit moment hebben de watervogels nog het rijk alleen en is er nog geen ijsvorming waargenomen op De Giessen. (Laatste update: 2-3-2024)