Home.
Bestuur.
Nieuws.
Verenigingsagenda.
Privacy-statement
Winteractiviteiten.
Zomeractiviteiten.
Foto's.
Contact
Gastenboek
Giessen-Oudekerk.


VRIENDENLOTERIJ.
Speelt u of jij met de Vriendenloterij? Dan kun je door mee te spelen ook als goede doel IJsclub Sint Moritz opgeven. Maar liefst 40 % van de inleg zal terecht komen in de clubclas van IJsclub Sint Moritz.
Door in te loggen op uw account kunt u zien bij 'uw loten' naar welk goede doel uw lotopbrengst gaat. Door contact op te nemen met de helpdesk kan dit goede doel IJsclub Sint Moritz worden.
Hoe? Het gemakkelijkst om dit te doen is via de Live Chat van de helpdesk. Hoe u daar komt?: Onderaan de pagina van de Vriendenloterij staat 'Service', klik daaronder op 'Contact'.
Klik vervolgens in de kolom 'Hulp nodig?' op 'Klantenservice'.
Op de nieuwe pagina klikt u in de kolom 'Live chat' op de onderstreepte woorden 'deze pagina'. Rechts op de pagina verschijnt nu een ovaal met daarin 'Chat', klik daarop. Vul vervolgens uw voor- en achternaam in en klik op 'chat starten'. De chatbox opent zich en u kan een bericht typen van wat gevraagt wordt. Als er verschijnt wat u vraag is dan vult u het volgende in: 'Ik speel mee met de Vriendenloterij en wil met mijn lot/loten voor het goede doel IJsclub Sint Moritz Giessenburg mee gaan spelen. U zult een bevestiging krijgen van de medewerker en vanaf de volgende maand zal u IJsclub Sint Moritz steunen met maar liefst 40 % van uw inleg.
Wanneer u mee wilt gaan spelen met de Vriendenloterij dan kan u direkt IJsclub Sint Moritz Giessenburg opgeven als goede doel of u past dit later aan zoals eerder hierboven staat beschreven. 
Vindt u het telefonisch toch allemaal iets gemakkelijker dan kan u de Vriendenloterij bellen op maandag t/m vrijdag van 09.00-21.00 uur en op zaterdag van 9.30-16.00 uur.
 
LEDENVERGADERING IJSCLUB SINT MORITZ 2022.
De jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub Sint Moritz zal plaats vinden op vrijdag 25 november 2022 in cafe-restaurant 'Olt-Ghiessen' aan de Oudkerkseweg in Giessen-Oudekerk. Anvang: 20.00 uur. Leden zullen daarvoor in november worden geinformeerd d.m.v. een schriftelijke uitnodiging/agenda, wat tevens bewijs van lidmaatschap is. Bij de leden die nog geen gebruik maken van een automatisch incasso zullen bestuursleden het lidmaatsgeld op komen halen in november. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE SINT MORITZ 2022.

De Nieuwjaarsreceptie in 2022 van IJsclub Sint Moritz staat voorlopig gepland op zaterdag 15 januari 2022. AFGELAST

 

AUTOMATISCHE INCASSO EN LITMAATSCHAPSGELD 2021-2022.

Na maanden van voorbereidend werk zijn de bestuursleden begin november 2021 begonnen met het ophalen van de jaarlijkse contributie. Dit jaar zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk leden over te laten stappen naar de automatische incasso. Het komt steeds meer voor dat leden geen geld in huis hebben en op deze manier kan toch de contributie eenvoudig worden geint. Leden die er een probleem mee hebben kunnen dit nog altijd aangeven en bij hen zal jaarlijks aan huis de contributie worden opgehaald. Er wordt aan de leden gevraagd om een machtigingsformulier in te vullen. Wel zullen in het vervolg in november de bestuurleden langs komen om uw uitnodiging voor de ledenvergadering te brengen. Deze uitnodiging zal tevens het bewijs van lidmaatschap blijven. 

 
GESLAAGDE NIEUWJAARSRECEPTIE SINT MORITZ 2020.
Het was weer gezellig druk tijdens de Nieuwjaarsreceptie van IJsclub Sint Moritz op zaterdag 11 januari 2020. Onder het genot van een hapje en een drankje, met tussendoor nog een gezellige en goede verloting, begonnen leden, buren, sponsors en belangstellenden aan het jaar 2020. Natuurlijk werd de wens uitgesproken dat Koning Winter deze winter ons nog zou gaan verrassen met natuurijs.

 
LEDENVERGADERING IJSCLUB SINT MORITZ OP 29 NOVEMBER 2019.
Voor IJsclub Sint Moritz werd vrijdag 29 november a.s. het winterseizoen 2019-2020 traditioneel geopend met de jaarlijkse ledenvergadering in café-restaurant 'Olt-Ghiessen' aan de Oudkerkseweg in Giessen-Oudekerk. Naast onder andere de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester stonden er ook verkiezingen voor bestuursleden en commissarissen op de agenda. Aftredend en herkiesbaar waren Hans Klijn(voorzitter), Henk de Hek(2e secretaris) en de commissarissen Andre Korevaar, Dirk Houweling, Bertien Timmer en Annewieke Post. Allen werden herkozen. De aanvang van de vergadering was 20.00 uur. Commissaris Ron Houweling trad tussentijds af als commissaris.
De volledige agenda luidde:
01 Opening van de vergadering door de voorzitter
02 Ingekomen stukken
03 Notulen van de jaarvergadering 2018 door de secretaris
04 Financieel jaarverslag door de penningmeester
05 Verslag van de kascontrole en benoeming nieuwe commissie
06 Jaarverslag seizoen 2018-2019 door de secretaris
07 Verkiezing bestuursleden
08 Verkiezing commissarissen
09 Pauze met benoeming van erwtentelcommissie en verkoop van loten.
10 Bekendmaking aantal erwten en prijsuitreiking daarvan en trekking van de verloting
11 Bespreking ijsclubseizoen 2019-2020
12 Rondvraag
13 Voorlezen van de presentielijst
14 Gratis verloting onder de aanwezigen, iedereen altijd prijs
15 Sluiting van de vergadering door de voorzitter
Er waren ruim 70 leden aanwezig op deze vergadering.
 
BESTELLEN FOTOBOEK / ROUTEBESCHRIJVING ELFSTEDENROUTE.
In december 2018 is het fotoboek/routebeschrijving van de Elfstedenroute uitgekomen. Omschreven wordt hoe de route er in 2010, toen er in de Albasserwaard een molentocht werd verreden, er in Friesland uit zag. Zeer slecht ijs waarop nauwelijks kon worden geschaatst. Reden om het slechte ijs, maar vooral de gehele route, in beeld te brengen. De foto's (met km-aanduiding) worden aangevuld met plattegrondjes, waarop precies te zien is waar de foto's zijn genomen. Het boek van 82 bladzijden, bevat tevens een korte omschrijving van de verreden Elfstedentochten, met ook een overzicht van de 'bijna'-tochten. Het boek kost 15 Euro en is verkrijgbaar bij het schaatsmuseum in Hindeloopen en is per email te bestellen via ijsclub.sintmoritz@outlook.com  De overige verkooppunten zijn op te vragen via mpvdbout@gmail.com, waarbij het boek ook te bestellen is.
 
ONDERSCHEIDINGEN VOOR AFTREDENDE BESTUURSLEDEN.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub Sint Moritz die op 24 november 2017 in 'Olt-Ghiessen' werd gehouden, namen 4 bestuursleden afscheid. Voorzitter H. Klijn zette deze bestuursleden in het zonnetje door ze te huldigen en ze een bijzondere onderscheiding te overhandigen. Zo werd de heer V.A. de Hek Benoemt tot erelid van IJsclub Sint Moritz. De Hek heeft 43 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en was in die periode 23 jaar bestuursvoorzitter. De heren D. de Bruin, P.G. Korevaar en G. Lock namen ook afscheid van het bestuur en kregen allen de onderscheiding van Lid van Verdienste overhandigt. Op de ledenvergadering werden de heren R. Visser en R. Houweling nieuw in het bestuur gekozen.

 Op de foto van links naar rechts: erelid V.A. de Hek, voorzitter H. Klijn en de Leden van Verdienste D. de Bruin, G. Lock en P.G. Korevaar.

 

GESLAAGDE ACTIVITEITENMIDDAG I.V.M. 80-JARIG BESTAAN.

Zaterdag 24 juni 2017 organiseerde IJsclub Sint Moritz een activiteitenmiddag voor haar leden. Zij konden zich vooraf inschrijven voor het kanoen, voor de ouderen was er de mogelijkheid om met een motorboot een rondvaart te maken. 

Ruim 30 leden gaven zich op en ondanks het slechte weer was een ieder zeer enthousiast. Dat er af en toe een kano omsloeg nam men op de koop toe.

De middag werd afgesloten met het nuttigen van een heerlijk patatje en snacks. 

De 80-jarige ijsclub kan, ondanks het slechte weer, terug kijken op een geslaagde middag.

(Later meer foto's elders op deze site)

 

IJSCLUB SINT MORITZ NU OOK OP FACEBOOK.

Sinds vorige maand is IJsclub Sint Moritz ook te vinden op Facebook. Like en volg deze pagina en blijf op de hoogte van de activiteiten van de ijsclub.

 

STEUN IJSCLUB SINT MORITZ VIA DE RABOBANK ALBLASSERWAARD VIJFHEERENLANDEN.

Als vereniging kunnen we iedere euro natuurlijk goed gebruiken en kunnen we via de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden een steuntje in de rug krijgen, maar daar hebben we uw hulp voor nodig!

Hoe kunt u ons helpen!

Als ook U lid bent van de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden kunt u tussen 28 maart en 11 april 2017, middels de ontvangen stemkaart uw stem uitbrengen op de IJsclub Sint Moritz.

U steunt onze vereniging toch ook?

Heeft u vragen hierover?

Stel via ijsclub.sintmoritz@concepts.nl 

of per telefoon aan penningmeester Leon v/d Vlies (06 20 95 82 88) uw vraag.

Bedankt voor uw steuntje in onze rug.

 

SCHAATSMIDDAG ZATERDAG 4 MAART 2017 IN BREDA.

IJsclub Sint Moritz uit Giessen-Oudekerk organiseerde op zaterdag 4 maart 2017 een schaatsmiddag op de kunstijsbaan in Breda voor haar leden en belangstellenden. De ruim 40 deelnemers genoten van het schaatsplezier en de lekkere warme chocolademelk met slagroom. Hiermee sluit Sint Moritz het winterseizoen 2016-2017 af en hoopt de ijsclub de volgende winter dan eindelijk weer eens haar eigen ijsbaan op De Giessen te kunnen openen. (later volgen meer foto's van de schaatsmiddag op de site)

 

NIEUWE VOORZITTER VOOR IJSCLUB SINT MORITZ.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub Sint Moritz kozen de leden een nieuwe voorzitter. V. de Hek was aftredend en had besloten zich voor deze functie, na 23 jaar, niet meer herkiesbaar te stellen. H. Klijn wordt zijn opvolger en nam de voorzittershamer over van De Hek, die als commissaris wel deel uit blijft maken van het bestuur van de ijsclub.

 

SCHAATSMIDDAG IJSCLUB SINT MORITZ IN BREDA.

IJslub Sint Moritz  organiseerde op zaterdag 12 maart 2016 een schaatsmiddag op de kunstijsbaan in Breda. Het werd een gezellige middag. Er staan nog meer foto's op de fotopagina.

 

DUBBEL JUBILEUM VOOR HENK DE HEK BIJ SINT MORITZ.

Tijdens de ledenvergadering 2015 van IJsclub Sint Moritz werd er een wel heel bijzonder jubileum gevierd. Henk de Hek werd verrast met het feit dat hij 40 jaar deel uit maakt van het bestuur van IJsclub Sint Moritz. In die 40 jaar was hij tevens 35 jaar lang secretaris. Alle reden dus om hem in het zonnetje te zetten. Uit handen van voorzitter Vas de Hek ontving hij een glazen herinneringsstandaard. Zijn vrouw Nelleke ontving een fraaie bos bloemen.

 

VOORZITTER V. DE HEK BESTUURSJUBILARIS IJSCLUB SINT MORITZ.

Tijdens de ledenvergadering 2014 van IJsclub Sint Moritz werd voorzitter V. de Hek in het zonnetje gezet i.v.m. zijn 40-jarige zitting in het bestuur. Vice-voorziiter H. de Deugd sprak de jubilaris toe en overhandigde hem naast een mooie bos bloemen ook een glazen aandenken met daarin onder meer een gravure van het logo van de ijsclub.

 

IJSCLUB SINT MORITZ NAM DEEL AAN 35E GONDELVAART.

IJsclub Sint Moritz nam op 13 september 2014 deel aan de 35e Gondelvaart op de Giessen. Het thema van het varende werkstuk was dit keer 'Stttt..........Koning Winter slaapt !!!'. De ijsclub viel niet in de prijzen, maar kan dankzij het prachtige weer terug zien op een prachtige avond. 

 

BESTUURSJUBILARISSEN IJSCLUB SINT MORITZ IN HET ZONNETJE GEZET.

Tijdens de drukbezochte ledenvergadering 2012 van IJsclub Sint Moritz werden 2 bestuursjubilarissen in het zonnetje gezet. Commissaris Dik de Bruin vanwege zijn 25-jarige zitting in het bestuur en penningmeester Arie de Bruin vanwege zijn 40-jarige bestuurslidmaatschap. De jubilarissen ontvingen van de voorziitter naast een fraaie bos bloemen ook een glazen aandenken met daarin onder meer een gravure van het logo van de ijsclub.

 

IJSCLUB SINT MORITZ HEEFT WEER EEN NIEUWE CLUBVLAG.

Sint Moritz beschikt weer over een nieuwe clubvlag in de oorspronkelijke kleuren rood-wit-blauw. De oude vlag was een aantal jaren geleden al versleten en werd toen vervangen door een oranje vlag met daarop het logo van de ijsclub. Bij activeiten van de ijsclub en bij opening van de ijsbaan zal voortaan weer de rood-wit-blauwe vlag met daarop 'IJsclub Sint Moritz' weer in de vlaggenmast hangen. De oranje vlag zal in de lichtmast worden gehesen.

 

IJSCLUB SINT MORITZ NAM DEEL AAN 34E GONDELVAART.

Op zaterdag 8 september 2012. deed IJsclub Sint Moritz weer mee aan de 2-jaarlijkse Gondelvaart op de Giessen. Dit keer werd het thema 'Ik hou van Holland' uitgebeeld. Het weer was uitstekend. Sint Moritz viel dit keer niet in de prijzen. Op de pagina 'Gondelvaart' bij 'Zomeractiviteiten' is er een foto van de gondel te zien. 

 

IJCLUB SINT MORITZ BIJ RTV RIJNMOND OVER DE WINTERVERWACHTING.

Zaterdag 28 januari j.l. bracht een cameraploeg van RTV Rijnmond Nieuws een bezoek bij Sint Moritz. Ze vroegen de bestuursleden Vas en Henk de Hek onder meer wat hun vorstverwachting was en welke activiteiten Sint Moritz eventueel gaat organiseren. Het item werd op zondag 29 januari j.l. om 17.00 uur uitgezonden en is te zien via de link http://youtu.be/m-ZkHhj0r0Y Het item met Sint Moritz is te zien van 5.20-7.13 min. 

 

OPENING WINTERSEIZOEN MET LEDENVERGADERING.

De opening van het winterseizoen 2011-2012 begon voor Sint Moritz op vrijdag 25 november 2011, toen de jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden in cafe-restaurant 'Olt-Ghiessen' aan de Oudkerkseweg te Giessen-Oudekerk. Bijna 80 leden waren op deze, altijd gezellige, vergadering aanwezig. De bestuursleden en commssarissen die aftredend en herkiesbaar waren, werden allen door de vergadering herkozen. Let op!: Voor het eerst dit seizoen is de uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering ook het bewijs van lidmaatschap. Als lid ontvang je dus niet meer het lidmaatschapskaartje. Tijdens de vergadering werd ook bestuurslid Arco Huurman in het zonnetje gezet wegens zijn 25-jarige zitting in het bestuur van Sint Moritz. Hij kreeg uit handen van voorzitter Vas de Hek een mooi aandenken uitgereikt in de vorm van een glazen standaard met daarin onder meer het logo van de ijsclub geslepen. Zijn vriendin kreeg een mooie bos bloemen. Net als ieder jaar ging na afloop iedereen met minimaal 1 gewonnen prijs naar huis, die bij de betaalde verloting, de erwtenpot of de gratis verloting kon worden gewonnen. Het is te hopen dat Koning Winter deze winter weer enige tijd zal mogen regeren, zodat de ijsbaan van IJsclub Sint Moritz achter de Binnendamseweg weer geopend zal worden.

 

Emailadressen van de leden.

Om de leden sneller te kunnen informeren bij aanstaande activiteiten in zomer en winter vraagt het bestuur aan de leden om zijn of haar emailadres door te geven. Stuur daarvoor een email 

naar ijsclub.sintmoritz@outlook.com met daarin vermelding van naam, adres en het juiste emailadres. (Geef bij verandering van emailadres ook het nieuwe emailadres door.)